توضیحات

مصارف

  • سنگ کف لابی هتل ها
  • حاشیه سنگ کف واحد های شیک تجاری و مسکونی
  • نمای داخلی- سرویس های بهداشتی
  • دیوار لابی و فضاهای داخلی
  • مصنوعات سنگی
  • نمای داخلی
مقدار
نوع سنگ
تخلخل0.52
وزن مخصوص2.76
مقاومت سایشی3.3
مقاومت فشاری1290
جذب آب0.29
نام سنگکد سنگ
کنگلومرواM144
English